Dr Eliyahu Goldratt: Teoria ograniczeń Kontakt

Książki Goldratta

Pozycje, które ukazały się w Polsce

Goldratt, „Cel I: Doskonałość w produkcji” Goldratt, „Cel II: To nie przypadek” Goldratt, „Łańcuch krytyczny: Projekty na czas” Goldratt, „Goldratt, Wolność wyboru” Goldratt, „Czy to nie oczywiste?! Doskonałość w dystrubucji”

Polskim wydawcą książek Goldratta o teorii ograniczeń jest MINT Books.

comments powered by Disqus